Oversikt
URL: www.evigfin.no (NB! Siden er midlertidig lagt ned)

Behov: Formidle sitt utvalg av tjenester til nye og gamle kunder på internett. Informere om permanent makeup generelt og de behandlingene som tilbys spesielt. Tilstedeværelse og positiv imagebygging og egenreklame på internett.

Design: Tjenestene som Evigfin tilbyr forutsetter god hygiene og en positiv og trygg atmosfære i salongen. Designet er ment å underbygge dette, slik at kunden allerede ved første besøk på nettsidene får et positivt inntrykk av hvordan dette ivaretas hos Evigfin.

Det er brukt mye hvitt i designet, for å formidle et rent og sterilt miljø. Duse pastellfarger og ornamenter er brukt for å bryte opp det hvite og for å appelere til kvinner, som er den dominerende kundegruppen. Et bilde der innehaver og behandler selv ønsker kunden velkommen - også til websiden - dominerer på første side. En relasjon er med dette opprettet til kunden allerede før besøket i salongen og danner et godt grunnlag for videre kontakt.

Ett av de største behovene til salongen er å formidle informasjon om behandlingsformen og de ulike behandlingene som tilbys. Det er lagt vekt på å gi den besøkende lett tilgang til denne informasjonen, gjennom en sentralt plassert og tydelig meny på venstre side. Bilder i undersidene illustrerer den tekstlige informasjonen.

Teknisk løsning: Programmert i xhtml/css, php og javascript (+jQuery). En Javascript/jQuery-plugin kalt "slimbox 2" er benyttet for å vise større bilder i en popup-funksjon med nedtoning av websiden i bakgrunnen. Google Maps API v3 er brukt for kart. Funksjon for å linke til siden fra Facebook er lagt inn.
 
Veien til salongen
Googles karttjeneste (Google Maps API) er brukt for å vise hvor salongen ligger. Dette gir et profesjonelt og interaktivt kart, hvor man kan zoome inn til gatenivå og enkelt få et inntrykk av salongens plassering.